Tilaa julkaisuja

Tilaa nyt edullisesti ajankohtaisia ja kysyttyjä julkaisujamme. Kaikki julkaisut löytyvät alla olevien linkkien takaa. Uusimmat julkaisut ovat ensimmäisen linkin takana. Huomioithan, että hintoihin lisätään toimituskulut. Jos sinulla kysyttävää, soita (09) 454 28 48.

Suomen muistiasiantuntijat ry:n julkaisut

Dementiakoti - koti hyvää elämää varten (2007)

5 € + toimituskulut
Opas suunnittelijoille ja hoidon kehittäjille. Oppaassa kuvataan dementoituneen ihmisen asumisen tarpeita ja hyvän asuinympäristön tekijöitä; asuinyksikön suunnittelun periaatteita, tilojen kokoa, asuinhuonetta, keittiötä ja olohuonetta, hygieniatiloja, sisustamista ja materiaaleja, kalusteita ja valaistusta, pihaa ja puutarhaa. Lisäksi oppaassa on katsaus teknologiasta dementoituneen apuna sekä esitellään viisi dementiakotia. 60 sivua.
Kirjoittanut: Helinä Kotilainen, Carita Virkola, Ulla Eloniemi-Sulkava, Päivi Topo.
Julkaisija: Suomen dementiahoitoyhdistys.
Lisää koriin

Dementiapotilaan äkillisen sekavuusoireyhtymän hoito - opas lääkäreille ja hoitohenkilökunnalle (2006)

2 € + toimituskulut
Kirjasessa kolme deliriumiin perehtynyttä geriatrian erikoislääkäriä esittelee uusimmat perustiedot deliriumista. Siinä kuvataan deliriumin oireet ja sille altistavat tekijät, tavallisimmat syyt ja ennaltaehkäisyn mahdollisuudet sekä hoito ja sen seuraukset.
Aihetta tarkastellaan niin potilaan itsensä kuin hänen läheistensä ja terveydenhuollon ammattilaisten näkökulmasta. Opas soveltuu erinomaisesti vanhustyöhön yleensä, ei vain dementiahoitoon, ja myös omaisten luettavaksi. 27 sivua.
Kirjoittanut: Jouko Laurila, Kaisu Pitkälä ja Terhi Rahkonen.
Julkaisija: Suomen dementiahoitoyhdistys.
Lisää koriin

Dementoituneen vakaumuksen tukeminen hoitotyössä (2002)

2 € + toimituskulut
Oppaasta löytyy perustietoa ja runsaasti käytännön esimerkkejä keinoista, joiden avulla voidaan tukea dementoituneen vakaumusta. Raamatunkohtia ja virsiä sekä lauluja erilaisiin tilanteisiin, liitteinä löytyvät myös Isä Meidän rukous, Herran siunaus, uskontunnustus sekä ripin, ehtoollisen ja saattorukouksen kaavat. 34 sivua.
Kirjoittanut: Tuija Kivikoski.
Julkaisija: Suomen dementiahoitoyhdistys.
Lisää koriin

Förstå och bli förstådd i mötet med en minnessjuk person (2016)

15 € + toimituskulut
En minnessjuk person har rätt att bli hörd och förstådd. Det här är något man har rätt att vänta sig framför allt av yrkespersonalen inom social- och hälsovården. Vi hoppas att handboken ger läsaren en bättre uppfattning om den minnessjukas inre värld, och därigenom bättre förutsättningar att ge minnessjuka personer en sådan omvårdnad som upprätthåller funktionsförmågan. Den ursprungliga versionen av handboken är från 2002. 64 sidor.
Författare: Ritva Laaksonen, Leena Rantala och Ulla Eloniemi-Sulkava.
Utgivare: Finlands minnesspesialister rf.
Lisää koriin

Harjoituksia aivojen aktivointiin - somalinkielinen opas (2017)

2 € + toimituskulut
Ryhmän ohjaajille suunnattu opas on kehitetty Suomen muistiasiantuntijat ry:n etnistaustaisten ikääntyvien ihmisten aivoterveyttä edistävässä ETNIMU-projektissa. Oppaaseen on koottu 22 koordinaatio- ja keskittymisharjoitusta, jotka tukevat aivoterveyttä edistämällä aivojen ja lihasten yhteistoimintaa. Harjoitukset on suunniteltu niin, että niissä edetään helposta vaikeampaan.
Julkaisija: Suomen muistiasiantuntijat ry
Lisää koriin

Harjoituksia aivojen aktivointiin - suomenkielinen opas (2016)

2 € + toimituskulut
Ryhmän ohjaajille suunnattu opas on kehitetty Suomen muistiasiantuntijat ry:n etnistaustaisten ikääntyvien ihmisten aivoterveyttä edistävässä ETNIMU-projektissa. Oppaaseen on koottu 22 koordinaatio- ja keskittymisharjoitusta, jotka tukevat aivoterveyttä edistämällä aivojen ja lihasten yhteistoimintaa. Harjoitukset on suunniteltu niin, että niissä edetään helposta vaikeampaan.
Julkaisija: Suomen muistiasiantuntijat ry
Lisää koriin

Harjoituksia aivojen aktivointiin - venäjänkielinen opas (2017)

2 € + toimituskulut
Ryhmän ohjaajille suunnattu opas on kehitetty Suomen muistiasiantuntijat ry:n etnistaustaisten ikääntyvien ihmisten aivoterveyttä edistävässä ETNIMU-projektissa. Oppaaseen on koottu 22 koordinaatio- ja keskittymisharjoitusta, jotka tukevat aivoterveyttä edistämällä aivojen ja lihasten yhteistoimintaa. Harjoitukset on suunniteltu niin, että niissä edetään helposta vaikeampaan.
Julkaisija: Suomen muistiasiantuntijat ry
Lisää koriin

Harjoituksia aivojen aktivointiin - vironkielinen opas (2017)

2 € + toimituskulut
Ryhmän ohjaajille suunnattu opas on kehitetty Suomen muistiasiantuntijat ry:n etnistaustaisten ikääntyvien ihmisten aivoterveyttä edistävässä ETNIMU-projektissa. Oppaaseen on koottu 22 koordinaatio- ja keskittymisharjoitusta, jotka tukevat aivoterveyttä edistämällä aivojen ja lihasten yhteistoimintaa. Harjoitukset on suunniteltu niin, että niissä edetään helposta vaikeampaan.
Julkaisija: Suomen muistiasiantuntijat ry
Lisää koriin

Hur tryggar jag att min vilja blir respekterad? Handbok i att förbereda sig juridiskt (2016)

5 € + toimituskulut
Handboken är en samling tips för hur man förbereder sig för den dag man inte längre är kapabel att sköta sina egna angelägenheter. Handboken innehåller konkreta och praktiska exempel på de juridiska instrument som finns, t.ex. vårdviljan och intressebevakningsfullmakten. Handboken är riktad speciellt till åldringar, pensionärer, personer med minnesstörning i ett tidigt eller lindrigt stadium och som stöd i rådgivningsarbete inom social- och hälsovård. Handboken är ett resultat av ett brett samarbete inom ramen för Finlands minnespecialister rf:s projekt Muistisairaan ihmisen edunvalvonta yhteistyönä, med finansiering av RAY. 56 sidor.
Skribenter: Henna Nikumaa och Elina Koponen (red.).
Utgivare: Finlands minnesspesialister rf.
Lisää koriin

Memo-lehden vuosikerta

50 € + toimituskulut
Memo on laadukas lehti muistisairaan ihmisen hyvinvoinnista huolehtiville ammattilaisille. Memossa on uusinta tutkimustietoa muistisairauksista ja hyvästä hoidosta, hyviä käytäntöjä ja puheenvuoroja monesta näkökulmasta. Lehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa.
Lisää koriin

Miten turvaan tahtoni toteutumisen? Opas oikeudelliseen ennakointiin (2016)

5 € + toimituskulut
Opas esittelee vinkkejä ja keinoja, joiden avulla voi varautua tilanteeseen, jossa ei pysty enää asioitaan hoitamaan. Oppaassa käydään konkreettisesti, käytännön vinkein ja tapausesimerkein läpi oikeudellisen ennakoinnin keinoja, kuten hoitotahtoa ja edunvalvontavaltuutusta. Opas on tarkoitettu erityisesti ikääntyville, eläkeläisille, varhaisvaiheen muistisairaille ihmisille ja sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle neuvontatyön tueksi. Opas on työstetty laajapohjaisessa yhteistyössä Muistisairaan ihmisen edunvalvonta yhteistyönä –kehittämisprojektissa, jota RAY rahoittaa. 56 sivua.
Kirjoittanut: Henna Nikumaa ja Elina Koponen (toim.).
Julkaisija: Suomen muistiasiantuntijat ry.
Vähintään 50 kpl tilauksesta alennus 20%, ja vähintään 100 kpl tilauksesta alennus 25%.
Lisää koriin

Ravitsemus muistisairaan kodissa - loppuraportti (2013)

3 € + toimituskulut
Suomen muistiasiantuntijat ry:ssä toteutettiin nelivuotinen Ravitsemus muistisairaan kodissa -tutkimus- ja kehittämishanke vuosina 2009-2012. Hankkeen tavoitteena oli kehittää kotona asuvien muistisairaiden ja ikääntyneiden ravitsemushoitoa. Lisäksi tutkittiin muistisairaiden ja heidän puolisohoitajiensa ravinnonsaantia, ravitsemustilaa sekä räätälöidyn ravitsemushoidon vaikuttavuutta. Julkaisu on tutkimus- ja kehittämishankkeen loppuraportti. 78 sivua.
Kirjoittanut: Merja Suominen, Taija Puranen ja Satu Jyväkorpi.
Julkaisija: Suomen muistiasiantuntijat ry.
Lisää koriin

Syö muistaaksesi (2013)

10 € + toimituskulut
Ruokavaliolla on suuri vaikutus terveyteen ja hyvinvointiin. Syö muistaaksesi -kirjassa käsitellään aivoterveyttä ja ikääntyneiden ravitsemusta. Kirjassa mm. esitetään uusinta tutkimustietoa ravitsemuksesta kansantajuisesti, käsitellään useita ravitsemukseen ja terveyteen liittyviä aiheita, kerrotaan ravitsemuksen merkityksestä ikääntyneille, esitellään todellisten ihmisten kokemuksia, annetaan paljon ravitsemukseen liittyviä käytännönläheisiä esimerkkejä ja kerrotaan, miten ruokavalion laatua voi yksinkertaisin muutoksin parantaa ja täydentää. Lisäksi kirja sisältää terveellisiä, herkullisia ja monipuolisia ruokaohjeita. 106 sivua.
Kirjoittanut: Satu Jyväkorpi.
Julkaisija: Suomen muistiasiantuntijat ry.
Lisää koriin

Ymmärrä - tule ymmärretyksi. Vuorovaikutus muistisairaan ihmisen kanssa (2016)

15 € + toimituskulut
Muistisairailla ihmisillä on oikeus tulla kuulluksi ja ymmärretyksi oikein. Heillä on oikeus odottaa tätä erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiltä. Tämä opas valottaa muistisairaan ihmisen sisäistä maailmaa ja antaa ymmärryksen eväitä siihen, miten toteuttaa muistisairaan ihmisen toimintakykyä ylläpitävää hoitoa. Opas on syntynyt kirjoittajien ammatillisen tiedon ja käytännön kokemuksen pohjalta. Alkuperäinen opas kirjoitettiin vuonna 2002. 64 sivua.
Kirjoittanut: Ritva Laaksonen, Leena Rantala ja Ulla Eloniemi-Sulkava.
Julkaisija: Suomen muistiasiantuntijat ry.
Lisää koriin
JulkaisutTilausjulkaisutSuomen muistiasiantuntijat ry:n julkaisut
Suomen muistiasiantuntijat ry
– muistisairaiden ihmisten hyvinvoinnista huolehtiville
Itämerenkatu 5, 7. krs
00180 Helsinki
(09) 454 28 48
Toteutus:MetaVisual CMSVisuaalinen ilme:Rohkea RuusuMobiiliversioNormaaliversioWebmasterKirjaudu sisään© 2013 - 2020 Suomen muistiasiantuntijat ry